> Sardar Patel Shiksha Mahavidyalaya, Sarangpur
1. Welcome to Sardar Patel Shiksha Mahavidyalaya 2. Download 3. Contact Us
SRITE  

         
Courses

B. Ed. (Bachelor of Education) Eligibility: 50% marks in aggregate in Graduation.

 
 
Head Office
Sardar Patel Shiksha Mahavidyalaya

Padliya Road, Gram Bignodipura,
Teh. Sarangpur, Dist. Rajgarh (M.P.) 465697.


Office Phone: 9826559317, 9926992000
E-mail : info@spsmsarangpur.com